Primirea extraselor

Cum poţi primi extrase din cont?

  Toate operaţiunile efectuate de Dvs cu ajutorul cardului, vor fi indicate în  extrasul din cont, pe care  î-l veţi primi lunar. La dorinţa Dvs extrasele din cont pot fi trimise prin poşta e-mail, pe adresa poştală  sau în mod personal.

 Moldova, MD -  2005, or. Chişinău,
str. Bănulescu-Bodoni, 61,
tel. (+373 22) 224022, 224550
fax. (+373 22) 224230, 221123
telex 163265 BANSO MD
SWIFT: BSOC MD 2X
e-mail: office@socbank.md