Pentru studii

Creditele sunt acordate fara gaj si fidejusiune pentru achitarea studiilor in cadrul Insitutiilor superioare de invatamint si colegiilor republicii. Suma creditului – in limita contractului de pregatire a specialistilor, incheiat intre student si Institutia de invatamint, insa nu mai mare de 10000 lei.

Termenul de creditare – pina la 2 ani. 

Denumirea
informatiei dezvaluite
Pentru studii
1 Suma min./max. a creditului 3000 lei - 500000 lei
 
2 Termenul creditului
(min./max.)
12 - 24 luni
3 Rata dobinzii achitata de catre client (min./max.), precum si modul de calculare a marimei absolute a ratei dobinzei 14-15% anual în MDL,  10-11% în valuta străină
Suma creditului  x  rata dobinzii :100:360  x  numarul efectiv de zile de utilizare a creditului.
4 Alte plati care nu sunt incluse in rata dobinzii –comision (min./max.) 2 Pentru examinarea cererii - 150 lei.
5 Modul (annual, partial, deplin) si frecventa platilor aferente:
  • creditului
  • comisionului
 
 
Lunar
Plata unica
6 Documentele necesare pentru obtinerea creditului 1. Buletinul de identitate.
2. Cerere de credit.
3. Ordinul privind inmatricularea in institutia de invatamint.
4. Contractul privind pregatirea specialistului.
5. Factura pentru achitarea studiilor.
6. Certificatul privind salariul.
7. Carnetul de munca.
8. Contractul de munca.
9. Facturile pentru platile comunale.
10.Titlurile de proprietate asupra imobilului/automobilului.
7 Formele de asigurare ale creditului acceptate de banca

-fără gaj

- fidejusiune.

8 Efectele rambursarii anticipate, precum si penalitatile aferente contractului de credit Nu sunt prevăzute

Informatii la tel.: (+373 22) 221588, 220071.