BC ''BANCA SOCIALĂ'' SA În proces de lichidare/ Licitație 28.02.2017

B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare anunță pentru data de 28.02.2017, ora 11-00 desfășurarea licitației „cu strigare” de vînzarea următoarelor bunurilor: imobilul, si etc.

 

Lot nr.1 – ATM model DIEBOLD, NCR, 77 buc. cu preţul iniţial de la 14 817 lei până la 115 214 lei. (BS060)
Lot nr.2 – Construcție administrativă cu suprafața la sol 766.6 m.p. și suprafața totală 1 937,3 m.p. inclusiv bunuri mobile instalate (nr. cadastral 0300304.014.01), garaj cu suprafața la sol 262.0 m.p. și suprafața totală 213,4 m.p. (nr. cadastral 0300304.014.02), teren aferent cu suprafața 0,3222 ha (nr. cadastral 0300304.014), amplasate pe adresa mun. Bălți, str. Păcii, 21.
Prețul inițial – 10 374 250 lei. (BS048)
Lot nr.3 – Construcţie comercială cu suprafaţa la sol 119,4 m.p. și suprafața totală 382,8 m.p., inclusiv bunuri mobile instalate (nr. cadastral 3601109.279.01) şi construcţie accesorie cu nr. cadastral 3601109.279.02 cu suprafaţa la sol 8,2 m.p., amplasate pe adresa: or. Drochia, bul. Independenţii 28a.
Preţul iniţial – 2 658 000 lei. (BS093)
Lot nr.4 – Construcţiile inclusiv bunuri mobile instalate: nr. cadastrale 7801112.410.02-04 cu suprafaţa 16,1 m.p.; încăperi administrative inclusiv bunuri mobile instalate: nr. cadastral 780112.410.01.001 cu suprafaţa 251,4 m.p., nr. cadastral 7801112.260.01.057 cu suprafaţa 220.0 m.p.; şi teren aferent cu nr. cadastral 7801112.410 cu suprafaţă 0,0148 ha, amplasate pe adresa or. Soroca, str. Independenţei, 77. Garajuri cu nr. cadastral 7801112.441.01 cu suprafaţa 85.0 m.p. şi teren cu nr. cadastral 7801112.441 cu suprafaţa 0,015 ha, amplasate pe adresa or. Soroca, str. C. Negruzzi, 2/a.
Preţul iniţial – 4 259 800 lei.(BS092)
Lot nr.5 – ½ construcției cu suprafața la sol 690,0 m.p. și cu suprafața totală ocupată de către bancă 416,2 m.p. (nr. cadastral 6701205.090.01) inclusiv bunuri mobile instalate, garaj cu suprafața 25,9 m.p. cu nr. cadastral 6701205.090.02 și 1/3 terenului aferent cu suprafața 0,318 ha (nr.cadastral 6701205.090), amplasate pe adresa or. Rezina, str. Mihai Eminescu, 2.
Prețul inițial – 2 016 000 lei. (BS098)
Lot nr.6 – Construcţie, cu suprafaţa la sol 322,4 m.p. și cu suprafața totală 422,3 m.p. inclusiv bunuri mobile instalate, nr. cadastral – 1201313.337.01 şi teren cu suprafaţa 0,082 ha, cu nr. cadastral 1201313.337, amplasate pe adresa or. Basarabeasca, str. Vladimir Lenin, 3/a. Preţul iniţial – 1 621 800 lei. (BS096)
Lot nr.7 – Încăpere comercială/administrativă inclusiv bunuri mobile instalate, suprafaţa – 112,5 m.p., amplasată pe adresa: or. Cantemir, str. Ştefan Vodă, 2, nr .cadastral – 2101102.087.01.005.
Preţul iniţial – 415 675 lei.(BS050)
Lot nr.8 – 1/3 încăperii administrativă cu suprafața 532,2 m.p. (nr. cadastral 5301206.080.01.001), încăpere cu suprafața 49,9 m.p. (nr. cadastral 5301206.080.01.002), încăpere cu suprafața 107,6 m.p. (nr.cadastral 5301206.080.01.003), încăpere cu suprafața 107,4 m.p. (nr.cadastral 5301206.080.01.006), inclusiv bunuri mobile instalate, amplasate pe adresa or. Hîncești, str. M.Hîncu 120.
Prețul inițial – 2 019 985 lei.(BS056)
Lot nr.9 – ½ construcției administrative cu suprafața la sol 256,9 m.p .și cu suprafața totală ocupată de către bancă 171.2 m.p. inclusiv bunuri mobile instalate (nr. cadastral 5301206.180.01), amplasat pe adresa or. Hîncești, str. M. Hîncu 146.
Prețul inițial – 645 290 lei.(BS057)
Lot nr.10 – Casă de locuit individuală cu suprafața la sol 174,4 m.p. și cu suprafața totală 307,3 m.p. (nr. cadastral 5501203.087.01), și teren aferent cu suprafața 0,1361 ha (nr. cadastral 5501203.087), amplasate pe adresa or. Ialoveni, str. Alexandru Cristea, 9.
Prețul inițial – 5 313 000 lei.(BS137)
Lot nr.11 – Complexul de producere (nr. cadastrale 4116101.282.01-07) cu suprafața 3171,40 m.p., cu teren aferent (nr. cadastral 4116101.282) cu suprafața 1,7591 ha, amplasate pe adresa r-nul Edineț, s. Bădragii Noi.
Preţul iniţial – 410 514 lei. (BS088)
Lot nr.12 – Сonstrucție cu suprafața la sol 357,8 m.p. și cu suprafața totală 573,5 m.p. (nr. cadastral 4339000.057.01), amplasată pe adresa: r-nul Fălești, com. Ișcălău, s. Ișcălău. Preţul iniţial – 199 500 lei. (BS112)
Lot nr.13 – Încăpere comercială, suprafață 638,6 m.p. (nr. cadastral 4339000.031.01.002), și construcție – garaj, suprafața 92,6 m.p. (nr. cadastral – 4339000.031.02), amplasate pe adresa: r-nul Fălești, com. Ișcălău, s. Ișcălău.
Preţul iniţial – 198 550 lei. (BS111)
Lot nr.14 – Construcție cu nr. cadastral 9603201.528.02 cu suprafața 860,8 m.p.; construcție cu nr. cadastral 9603201.528.05 cu suprafața 455,3 m.p.; construcție cu nr. cadastral 9603201.528.06 cu suprafața 17,9 m.p. și teren cu nr. cadastral 9603201.528 cu suprafața 1,1894 ha, amplasate pe adresa UTA Găgăuzia, or. Vulcănești, str. Lenina, 1a.
Prețul inițial – 577 350 lei. (BS118)
Lot nr.15 – Constructie administrativa cu nr. cadastral 0100518.458.01 cu suprafața la sol 564,7 m.p. și cu suprafața totală 1680,3 m.p. cu teren aferent cu nr.cadastral 0100518.458 cu suprafața 0,1661 ha, amplasate în or.Chișinău, str. Calea Ieșilor, 14/2.
Prețul inițial – 10 505 000 lei. (BS074)
Lot nr.16 – Construcție de sănătate (asistență socială) cu suprafața 141,1 m. p. și cu suprafața totală 389.6 m.p., nr. cadastral 4101208.254.01 și teren aferent cu suprafața 0,0472 ha, nr. cadastral 4101208.254, amplasate pe adresa r-nul Edineț, or. Edineț, str. Independenței, 39/a.
Prețul inițial –1 800 000 lei. (BS116)
Lot nr.17 – Teren agricol (nr. cadastral - 3444110.033) cu suprafața 0,5347 ha, garaj (nr. cadastral 3444110.033.01) cu suprafața 514,3 m.p., garaj (nr. cadastral 3444110.033.02) cu suprafața 228,0 m.p., construcție (nr. cadastral 3444110.033.03) cu suprafața 78,0 m.p., amplasate pe adresa r-nul Dondușeni, com. Teleșeuca, extravilan.
Prețul inițial – 314 700 lei. (BS121)
Lot nr.18 – Teren agricol (nr. cadastral - 3444105.044) cu suprafața 12,6579 ha, construcție (nr. cadastral 3444105.044.01) cu suprafața 318,2 m.p., construcție (nr. cadastral 3444105.044.02) cu suprafața 102,9 m.p., construcție (nr. cadastral 3444105.044.03) cu suprafața 499,8 m.p.,construcție (nr. cadastral 3444105.044.04) cu suprafața 79,8 m.p., construcție (nr. cadastral 3444105.044.05) cu suprafața 528,2 m.p.,construcție (nr. cadastral 3444105.044.06) cu suprafața 109,9 m.p., construcție (nr. cadastral 3444105.044.07) cu suprafața 63,0 m.p.,amplasate pe adresa r-nul Dondușeni, com. Teleșeuca, extravilan.
Prețul inițial – 791 100 lei. (BS122)
Lot nr.19 – Teren agricol (nr. cadastral - 3444110.008) cu suprafața 0,9722 ha, construcție (nr. cadastral 3444110.008.01) cu suprafața 594,5 m.p., construcție (nr. cadastral 3444110.008.02) cu suprafața 280,0 m.p., construcție (nr. cadastral 3444110.008.03) cu suprafața 20,9 m.p.,amplasate pe adresa r-nul Dondușeni, com. Teleșeuca, extravilan.
Prețul inițial – 321 500 lei. (BS123)
Lot nr.20 – Teren agricol (nr. cadastral - 3444110.009) cu suprafața 5,373 ha, construcție (nr. cadastral 3444110.009.01) cu suprafața 935,4 m.p., construcție (nr. cadastral 3444110.009.02) cu suprafața 1575,8 m.p., construcție (nr. cadastral 3444110.009.03) cu suprafața 964,2 m.p.,construcție (nr. cadastral 3444110.009.04) cu suprafața 154,7 m.p., construcție (nr. cadastral 3444110.009.05) cu suprafața 627,2 m.p., construcție (nr. cadastral 3444110.009.06) cu suprafața 216,0 m.p., construcție (nr. cadastral 3444110.009.07) cu suprafața 350,8 m.p., amplasate pe adresa r-nul Dondușeni, com. Teleșeuca, extravilan.
Prețul inițial – 2 046 150lei. (BS124)
Lot nr.21 – Teren pentru construcții (nr. cadastral 0131129.556) cu suprafața 0,0602 ha, amplasat pe adresa mun. Chișinău, or. Codru, str. Miorița, sect. 250.
Prețul inițial –526 500 lei. (BS125)
Lot nr.22 – Încapere locativă (apartament cu 3 odăi), suprafaţa – 153,6 m.p., nr. cadastral – 0100510.147.01.009, amplasată pe adresa mun. Chișinău, sect. Buiucani, str. Alba-Iulia, 81/4 ap. 9.
Prețul inițial – 1 800 630 lei. (BS135)
Lot nr.23 – Constructie comercială cu suprafaţa– 815,4m.p., nr. cadastral 6701211.001.01 și teren aferent cu suprafața 0,234 ha (nr. cadastral – 6701.211.001), amplasate pe adresa: or. Rezina, str. Orhei, 2.
Prețul inițial – 1 189 000 lei. (BS004)
Lot nr.24 – ½ construcției comerciale cu suprafața la sol 315,6 m.p. și cu suprafața totală ocupată de către bancă 240,5 m.p. (nr. cadastral – 9602212.358.01), încăpere cu suprafața 52,1 m.p. (nr. cadastral – 9602212.358.01.001) și teren cu suprafața 0,0806 ha cu nr. cadastral – 9602212.358, amplasate pe adresa: UTA Gagauzia, or. Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 133. Prețul inițial –1 322 000 lei. (BS058)
Lot nr.25 – Complexul de producere: construcții cu suprafața la sol 1 887,0 m.p. și cu suprafața totală 3 200,3 m.p. (nr. cadastrale – 0100308.120.01-03), teren cu suprafața 0,711 ha și utilaj tehnologic pentru prelucrarea cărnii și producerea mezelurilor, amplasate pe adresa: mun. Chișinău, sect. Ciocana, str. Industrială, 27.
Preţul iniţial – 27 049 215 lei. (BS144)
Lot nr.26 – Complexul de producere: construcție cu suprafața 622,5 m.p. (nr. cadastral – 6401213.332.01), construcție cu suprafața 28,1 m.p. (nr. cadastral – 6401213.332.02), construcție cu suprafața 152,1 m.p. (nr. cadastral – 6401213.332.09), construcție cu suprafața 176,3 m.p. (nr. cadastral – 6401213.332.10) și teren cu suprafața 1,1021 ha (nr. cadastral – 6401213.332), amplasate pe adresa: or. Orhei, str. Serghei Lazo, 33.
Prețul inițial –1 455 000 lei. (BS145)
Lot nr. 27 – Subsol cu suprafața 134,5 m.p. cu nr. cadastral 0100.419.126.01.050, amplasat pe adresa mun. Chișinău, str. Coșbuc, 1.
Prețul inițial – 583 000 lei. (BS002)

Condiţiile pentru participare la licitaţie:
1) Cerere
2) Dovadă achitării acontului în mărime de 10% din preţul iniţial, şi taxei de participare în mărime de 50 lei pentru loturi cu preţ pînă la 100 000 lei, 100 lei pentru loturi cu preţ de la 100 000 lei pînă la 1 000 000 lei şi 500 lei pentru loturi cu preţ mai mare de 1 000 000 lei, 3)Document de identitate, extras de la C.Î.S., procura specială.

Rechizitele bancare:
Beneficiar: BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare,
Codul IBAN: MD68NB000000000035269703,
Codul fiscal: 1002600035719,
BIC: NBMDM2X,
Prestatorul Beneficiar: Banca Națională a Moldovei.
Termenul limită pentru depunerea cererilor de participare este data de 27.02.2017, ora 16-00. Înregistrarea participanţilor se încheie cu 10 min. înainte de începutul licitaţiei. Licitaţia va avea loc la oficiul al B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. – în proces de lichidare pe adresa: mun. Chişinău, str. V. Pîrcalab, 55.
Informaţii suplimentare la tel 068 88 18 18, cuznetov@socbank.md – şef al Secţiei Realizarea Activelor B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. – în proces de lichidare Iurii Cuzneţov.www.bancasociala.md , vzaloge.md.