BC ''BANCA SOCIALĂ'' SA În proces de lichidare/ Licitație 04.04.2017

­­

B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare anunță pentru data de 04.04.2017,ora 11-00 desfășurarea licitației „cu strigare” de vînzarea următoarelor bunurilor: imobilul, cota parte din capitalul social si etc.

 

B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare anunță pentru data de 04.04.2017, ora 11-00 desfășurarea licitației „cu strigare” de vînzare a următoarelor bunuri:

Lot nr.1 – Încapere locativă (apartament cu 3 odai) cu suprafața 61,5 m. p., nr. cadastral 0100414.125.01.044, amplasată pe adresa or.Chișinău, sect. Rîșcani, str. Miron Costin, 20 ap. 44. Prețul inițial – 878 610 lei.(BS146)
Lot nr.2 – Casă de locuit individuală cu suprafața la sol 174,4 m.p. și cu suprafața totală 307,3 m.p. (nr. cadastral 5501203.087.01), și teren aferent cu suprafața 0,136 ha (nr. cadastral 5501203.087), amplasate pe adresa or. Ialoveni, str. Alexandru Cristea, 9.
Prețul inițial – 5 047 350 lei. (BS137)
Lot nr.3 – Casă de locuit individual cu suprafața la sol 116,0 m. p. și suprafața totală 173,6 m.p. cu nr. cadastral 0131129.171.01, construcție accesorie - garaj cu suprafața 26,3 m.p. cu beci cu suprafața 20,5 m.p. , nr. cadastral 0131129.171.02 și teren aferent cu suprafața 0,06 ha, nr. cadastral 0131129.171, amplasate pe adresa mun. Chișinău, or. Codru, str. Sergiu Rădăuțan, 29.
Prețul inițial – 2 700 000 lei. (BS117)
Lot nr.4 – Complexul de producere (nr. cadastrale 4116101.282.01-07) cu suprafața 3171,40 m.p., cu teren aferent (nr. cadastral 4116101.282) cu suprafața 1,7591 ha, amplasate pe adresa r-nul Edineț, s. Bădragii Noi.
Preţul iniţial – 403 750 lei. (BS088)
Lot nr.5 – Teren agricol (nr. cadastral - 3444110.033) cu suprafața 0,5347 ha, garaj (nr. cadastral 3444110.033.01) cu suprafața 514,3 m.p., garaj (nr. cadastral 3444110.033.02) cu suprafața 228,0 m.p., construcție (nr. cadastral 3444110.033.03) cu suprafața 78,0 m.p., amplasate pe adresa r-nul Dondușeni, com. Teleșeuca, extravilan.
Prețul inițial – 283 230 lei. (BS121)
Lot nr.6 – Teren agricol (nr. cadastral - 3444105.044) cu suprafața 12,6579 ha, construcție (nr. cadastral 3444105.044.01) cu suprafața 318,2 m.p., construcție (nr. cadastral 3444105.044.02) cu suprafața 102,9 m.p., construcție (nr. cadastral 3444105.044.03) cu suprafața 499,8 m.p.,construcție (nr. cadastral 3444105.044.04) cu suprafața 79,8 m.p., construcție (nr. cadastral 3444105.044.05) cu suprafața 528,2 m.p.,construcție (nr. cadastral 3444105.044.06) cu suprafața 109,9 m.p., construcție (nr. cadastral 3444105.044.07) cu suprafața 63,0 m.p., amplasate pe adresa r-nul Dondușeni, com. Teleșeuca, extravilan.
Prețul inițial – 711 990 lei. (BS122)
Lotnr.7 – Teren agricol (nr. cadastral - 3444110.008) cu suprafața 0,9722 ha, construcție (nr. cadastral 3444110.008.01) cu suprafața 594,5 m.p., construcție (nr. cadastral 3444110.008.02) cu suprafața 280,0 m.p., construcție (nr. cadastral 3444110.008.03) cu suprafața 20,9 m.p.,amplasate pe adresa r-nul Dondușeni, com. Teleșeuca, extravilan.
Prețul inițial – 289 350 lei. (BS123)
Lot nr.8 – Teren agricol (nr. cadastral - 3444110.009) cu suprafața 5,373 ha, construcție (nr. cadastral 3444110.009.01) cu suprafața 935,4 m.p., construcție (nr. cadastral 3444110.009.02) cu suprafața 1575,8 m.p., construcție (nr. cadastral 3444110.009.03) cu suprafața 964,2 m.p.,construcție (nr. cadastral 3444110.009.04) cu suprafața 154,7 m.p., construcție (nr. cadastral 3444110.009.05) cu suprafața 627,2 m.p., construcție (nr. cadastral 3444110.009.06) cu suprafața 216,0 m.p., construcție (nr. cadastral 3444110.009.07) cu suprafața 350,8 m.p., amplasate pe adresa r-nul Dondușeni, com. Teleșeuca, extravilan. Prețul inițial – 1 841 535 lei. (BS124)
Lot nr.9 – Teren pentru construcții (nr. cadastral 0131129.556) cu suprafața 0,0602 ha, amplasat pe adresa mun. Chișinău, or. Codru, str. Miorița, sect. 250.
Prețul inițial – 473 850 lei. (BS125)
Lot nr.10 – Complexul de producere: construcții cu suprafața la sol 1887,0 m.p. și cu suprafața totală 3200,3 m.p. (nr. cadastrale – 0100308.120.01-03), teren cu suprafața 0,711 ha și utilaj tehnologic pentru prelucrarea cărnii și producerea mezelurilor, amplasate pe adresa: mun. Chișinău, sect. Ciocana, str. Industrială, 27.
Preţul iniţial – 27 049 215 lei. (BS144)
Lot nr.11 – Complexul de producere: construcție cu suprafața 622,5 m.p. (nr. cadastral – 6401213.332.01), construcție cu suprafața 28,1 m.p. (nr. cadastral – 6401213.332.02), construcție cu suprafața 152,1 m.p. (nr. cadastral – 6401213.332.09), construcție cu suprafața 176,3 m.p.(nr. cadastral – 6401213.332.10) șiteren cu suprafața 1,1021 ha (nr. cadastral – 6401213.332), amplasate pe adresa: or. Orhei, str. Serghei Lazo, 33.
Prețul inițial – 1 455 000 lei. (BS145)
Lot nr.12 – Subsol cu suprafața 134,5 m.p. cu nr. cadastral 0100.419.126.01.050, amplasat pe adresa mun. Chișinău, str. Coșbuc,1. Prețul inițial – 553 850 lei. (BS002)
Lot nr.13 – Cota parte din capitalul social al SIG GARANTINVEST SRL (IDNO - 1005600009335) în mărime – 9,9211%.
Prețul inițial – 793 586 lei. (BS085)
Lot nr.14 – Pachetul de 5 acțiuni ordinare nominative de clasa I cu drept de vot (ISINMD14VALO1009) ceea ce constituie 1,2626% din acțiunile emitentului SA “Depozitariul Național de Valori Mobiliare al Moldovei” (IDNO - 1003600012333).
Prețul inițial – 171 690 lei. (BS086)
Lot nr.15 - Cota parte din capitalul social al SRL Moldmediacard (IDNO-1002600056187) în mărime – 31,7%. Prețul inițial – 4 232 725 lei. (BS079)
Lot nr.16 – Cota parte din capitalul social IM Biroul de credit SRL (IDNO-1008600017816) în mărime – 8,9311%. La licitație sînt invitate persoanele care corespund cerinţelor faţă de asociaţii birourilor istoriilor de credit, stipulate în art. 16 alin. (2) subalin.(2) lit. (b) din Legea nr. 122-XVI din 29.05.2008 privind birourile de credit şi Capitolul II din Regulamentul privind licenţierea activităţii biroului istoriilor de credit, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 7/4 din 20 februarie 2009.
Prețul inițial – 3 283 853 lei. (BS080)
Lot nr.17 - Cota parte din capitalul social al ”Bursa de Valori a Moldovei” S.A.(IDNO 1003600004978) în mărime – 2,5641 %.
Prețul inițial – 359 633 lei. (BS114)
Lot nr.18 – Bunuri mobile (mobila de oficiu, tehnica de calcul, aparate de aer condiționat etc.). Cu lista bunurilor propuse spre vînzare puteți lua cunoștință pe www.bancasociala.md și pe adresa mun. Chișinău, str. Bănulescu Bodoni, 61.

Condiţiile pentru participare la licitaţie:
1) Cerere
2) Dovadă achitării acontului în mărime de 10% din preţul iniţial, şi taxei de participare în mărime de 50 lei pentru loturi cu preţ pînă la 100 000 lei, 100 lei pentru loturi cu preţ de la 100 000 lei pînă la 1 000 000 lei şi 500 lei pentru loturi cu preţ mai mare de 1 000 000 lei, 3)Document de identitate, extras de la C.Î.S., procura specială.

Rechizitele bancare:
Beneficiar: BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare,
Codul IBAN: MD68NB000000000035269703,
Codul fiscal: 1002600035719,
BIC: NBMDM2X,
Prestatorul Beneficiar: Banca Națională a Moldovei.
Termenul limită pentru depunerea cererilor de participare este data de 03.04.2017, ora 16-00. Înregistrarea participanţilor se încheie cu 10 min. înainte de începutul licitaţiei. Licitaţia va avea loc la oficiul al B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. – în proces de lichidare pe adresa: mun. Chişinău, str. V. Pîrcalab, 55.

Informaţii suplimentare la tel 068 88 18 18, cuznetov@socbank.md – şef al Secţiei Realizarea Activelor B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. – în proces de lichidare Iurii Cuzneţov.www.bancasociala.md , vzaloge.md.