EXTRAS din MO 21.04.2017

Lichidatorul S.R.L. „Aurelia Brno”, în proces de faliment, anunţă pentru data de 05.05.2017, ora 15.00, pe 
adresa: mun. Chișinău, bd Dacia 55, desfăşurarea licitaţiei „cu strigare” privind vînzarea patrimoniului debitorului
S.R.L. „Aurelia Brno”, în proces de faliment, şi anume:
lot 1 – teren, nr. cadastral 0100404.439, suprafaţa 0,487 ha,
pentru construcţie; construcţie-depozit şi oficii, nr. cadastral 0100404.439.01, suprafaţa 3208,2 ha; teren, nr. cadastral
0100404.440 – 1/2 cotă-parte, suprafaţa 0,088 ha, pentru construcţie; utilajul complexului, situat în mun. Chișinău,
str. Ankara 6, preţul de start 22 851 135 lei;
lot 2 - remorcă CNOT 71 TT, Y7971T000CAB65087 - preţul de start 44055 lei;
lot 3 - remorcă CNOT 71 TT, Y7971T000CAB65088 - preţul de start 44 055 lei;
lot 4 - remorcă CNOT 71TT, Y7971T000CAB65089 - preţul de start 44 055 lei;
lot 5 - remorcă CNOT 71 TT, Y7971T000CAB65062 - preţul de start 44 055 lei.
Doritorii de a participa la licitaţie urmează să prezinte pînă pe data de 02.05.2017 următoarele acte:
cererea; actul de identitate a persoanei cumpărătorului și împuternicirile reprezentantului; documentul bancar ce confirmă depunerea acontului de 10% din preţul iniţial de vînzare al lotului.
Costul biletului de participare - 500 lei pentru persoanele fizice, 1000 lei pentru persoanele juridice.
Organizatorul licitaţiei: lichidatorul. Relaţii la tel. 069944084.

 
 
Î.M. „Balcas-BT” S.R.L., în proces de faliment, anunţă pentru data de 15.05.2017, ora 10.00, pe adresa: mun.
Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab 55, sediul B.C. „Banca Socială” S.A., desfăşurarea licitaţiei repetate „cu strigare” la care
sînt expuse următoarele bunuri: complex de prelucrare şi conservare a fructelor şi legumelor din or. Drochia, str. 27
August 1989, amplasat pe suprafaţa de 2,84 ha, teren în folosinţă, compus din: clădire de producție – 7556,3 m. p.;
depozite, construcţii accesorii – 3077,9 m. p.; utilaj de producere a conservelor; materiale etc., preţul 2 642 737 lei;
complex de producție din s. Pervomaiscoe, r-nul Drochia, amplasat pe suprafaţa de 0,77 ha, teren în folosinţă, compus
din clădire administrativă – 147,8 m. p., depozite şi construcţii accesorii – 1048,4 m. p., preţul 364 540 lei. Acontul de
10% din suma lotului se depune la Î.M. “Balcas-BT” S.R.L., c/f 1003607150014, c/d MD08ML000000002251516363,
B.C. „Moldindconbank” S.A., fil. Drochia. Pentru participarea la licitaţie trebuie depuse: cererea; buletinul de identitate
pentru persoanele fizice; copia certificatului de înregistrare al întreprinderii pentru persoanele juridice; procura pentru
efectuarea tranzacţiilor de vînzare-cumpărare; dispoziţia de plată a acontului. Înregistrarea cumpărătorilor se termină
cu 3 zile înainte de data licitaţiei. Organizatorul licitaţiei: lichidatorul Î.M. „Balcas-BT” S.R.L. Pentru informaţii suplimentare
adresaţi-vă la tel. 069182195.
 
 
Pe data de 15.05.2017, ora 11.30, mun. Chişinău, Piața Negruzzi 2, et. 17, sala de ședințe, va avea loc licitaţia
repetată “cu strigare” a următoarelor bunuri ale patrimoniului O.P. „Klassica Force” S.R.L., în proces de faliment.
Lot nr. Denumirea bunului, anul producerii Nr. înmatr. Prețul, lei Lot nr. Denumirea bunului, anul producerii Nr. înmatr. Prețul, lei
1 Chevrolet Trax, a.2013 C RG 298 167455 47 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 285 174643
5 Chevrolet Trax, a.2013 C RG 307 165228 48 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 286 172753
6 Chevrolet Trax, a.2013 C RG 308 165300 49 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 287 177939
7 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 461 180461 50 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 288 174597
8 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 462 177609 51 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 289 175097
9 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 463 180706 52 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 290 173441
10 Chevrolet Trax,a.2014 C RH 465 178693 53 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 291 174191
11 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 466 174774 54 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 292 173916
12 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 467 179371 56 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 294 175576
13 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 468 177731 58 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 296 169603
14 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 469 176877 59 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 297 174066
15 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 470 177545 61 Chevrolet Orlando, a.2014 C RL 461 166561
17 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 472 181802 62 Chevrolet Orlando, a.2014 C RL 462 190046
18 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 473 181557 63 Chevrolet Orlando, a.2014 C RL 463 184625
19 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 474 176186 67 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 301 155440
20 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 475 178500 68 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 302 147668
21 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 476 183736 69 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 304 152105
22 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 477 178389 70 Chevrolet Orlando, a.2013 C RH 437 159788
23 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 478 179227 71 Chevrolet Orlando, a.2013 C RH 441 158875
24 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 479 180771 72 Chevrolet Orlando, a.2013 C RH 453 157959
25 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 480 181383 73 Chevrolet Orlando, a.2013 C RH 456 159148
26 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 481 165569 75 Chevrolet Trax, a. 2013 C RG 309 174828
28 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 483 179811 76 Chevrolet Trax, a. 2013 C RG 310 174182
29 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 260 172568 77 Chevrolet Trax, a. 2013 C RG 311 175834
32 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 263 175722 78 Chevrolet Trax, a. 2013 C RG 312 173688
33 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 264 173575 79 Chevrolet Trax, a. 2013 C RG 314 173650
34 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 265 172228 80 Chevrolet Trax, a. 2013 C RG 315 169650
35 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 266 171140 81 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 436 174306
36 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 267 175382 82 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 438 177118
37 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 268 172168 83 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 439 172330
38 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 276 168558 84 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 442 173589
39 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 277 169469 86 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 445 179428
40 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 278 149606 87 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 446 178042
41 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 279 177425 88 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 448 176994
42 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 280 176400 89 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 449 173965
43 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 281 171389 90 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 450 175259
44 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 282 171747 91 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 451 174097
45 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 283 174076 92 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 452 175120
46 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 284 176030 93 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 459 174042
Pentru participarea la licitaţie, este necesar de prezentat: cererea; buletinul de identitate pentru persoanele fizice;
copia certificatului de înregistrare al întreprinderii pentru persoanele juridice; procura pentru efectuarea tranzacţiilor de
vînzare-cumpărare; dispoziţia de plată a acontului. Acontul – 10% din suma lotului se depune la contul O.P. “Klassica
Force” S.R.L., c/f 1013600029998, c/d MD33VI000002224817910MDL, B.C. „Victoriabank” S.A., fil. nr. 17 Chișinău.
Înregistrarea cumpărătorilor se termină cu 3 zile înainte de data licitaţiei. Organizatorul licitaţiei - lichidatorul O.P.
„Klassica Force” S.R.L. Pentru informaţii suplimentare adresaţi-vă la tel. 069182195. De asemenea sînt expuse spre
vînzare: pistoale: Makarov, TT, Viking, Baikal: preț de la 2500 – 5500 lei, comercializate prin intermediul magazinului
specializat Î.S. „Pulbere”; veste antiglonț: 2250 lei; girofare: 1350 – 2025 lei; girofar – 8100 lei; bastoane de cauciuc:
40 – 180 lei; huse pistoale: 70 – 125 lei; port sprayuri: 40 – 63 lei; video registratoare X3000Б: 405 – 550 lei; alte
materiale și bunuri.
 
Pe data de 11.05.2017, ora 11.00, în incinta „Octa-Dam” S.R.L., în proces de faliment, pe adresa: or. Ungheni,
str. M. Sadoveanu 4, va avea loc licitaţia repetată „cu strigare”.
La licitaţie se expune, într-un bloc unic, clădirea amplasată pe str. M. Sadoveanu 4, or. Ungheni, compusă din bunurile „Octa-Dam” S.R.L., în proces de faliment:
încăpere, S=132 m. p., nr. cadastral 9201102.128.03.001; încăpere, S=47,5 m. p., nr. cadastral 9201102.128.03.002;
încăpere, S=46,2 m. p., nr. cadastral 9201102.128.03.004; încăpere, S=353,1 m. p., nr. cadastral 9201102.128.03.006;
scaun Senat, 160 buc.; masă de sufragerie, 22 buc.; combină frigorifică D372SCM 4c – 1 buc.; vitrină frigorifică
UGUR UDD 400SC - 2 buc., împreună cu bunurile imobile ce aparţin B.C. „Banca Socială” S.A., în proces de lichidare:
teren, S=0,0681 ha, nr. cadastral 9201102.128, încăpere, S=20,5 m. p., nr. cadastral 9201102.128.03.003; încăpere,
S=63,3 m. p., nr. cadastral 9201102.128.03.005; încăpere, S=33,5 m. p., nr. cadastral 9201102.128.03.007; încăpere,
S=44,4 m. p., nr. cadastral 9201102.128.03.008. Preţul iniţial de vînzare al bunurilor blocului unic constituie 1 940
138,00 lei. Pentru participare la licitaţie de prezentat: cererea, buletinul de identitate (persoanele juridice - copia
certificatului de înregistrare al întreprinderii, procură), confirmarea achitării acontului de 2% din preţul iniţial şi biletul
de participant – 80 lei pentru persoanele fizice, 200 lei pentru persoanele juridice. Acontul se transferă pe c/c IBAN
MD03AG000000022512205176, B.C. „Moldova Agroindbank” S.A., fil. Ungheni, „Octa-Dam” S.R.L., c/f 1009609001765.