Vînzare a datoriilor debitoriale ale debitorilor băncii pentru data de 17.07.2019

B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidareanunţă pentru data de 17.07.2019, ora 11.00, desfăşurarea licitaţiei „cu strigare” de vînzare a datoriilor debitoriale ale debitorilor băncii persoane juridice:

1.SRL ”Astra”, sediul or. Soroca, str. Pavlov, 17 - creditul acordat (termen final de achitare 10.04.2014), plățile aferente, cheltuieli de recuperare la valoare nominală de 362158,10 lei, asigurate cu fidejusiunea persoanei fizice, gajul utilajului. Prețul inițial de expunere -325942,29 lei.

2.SRL ”Sibirom”, sediul or. Soroca , str. Bucovinei, 4 -creditul acordat (termen final de achitare 04.04.2014), plățile aferente, cheltuieli de recuperare la valoare nominală de 334241,18 lei, asigurate cu fidejusiunile  persoanelor fizice, gajul utilajului. Prețul inițial de expunere -300817,06 lei.

3.II ”Petrovici Andrei”, sediul mun. Comrat, str. Gherasimova, 48 - creditul acordat (termen final de achitare 17.12.2014), plățile aferente, cheltuieli de recuperare la valoare nominală de 116787,00 lei, asigurate cu gajul autotractorului și semiremorcii. Prețul inițial de expunere - 105108,30 lei.

4. SRL ”Sinfo-Net”, sediul mun. Comrat, str. Cikalova, 6 - creditul acordat (termen final de achitare 14.05.2014), plățile aferente, cheltuieli de recuperare la valoare nominală de 112251,56 lei, asigurate cu fidejusiunea persoanei fizice, gajul utilajului. Prețul inițial de expunere - 101026,41 lei.

5. SRL ”Sacolit Com”, sediul or. Taraclia, str. Dimitov, 29c - creditul acordat (termen final de achitare 29.12.2011), plățile aferente, cheltuieli de recuperare la valoare nominală de 281184,63 lei, asigurate cu fidejusiunea persoanei fizice. Prețul inițial de expunere - 253066,17 lei.

În calitate de participanți sunt admise băncile comerciale, organizații de microfinanțare, companii de leasing, persoane fizice și juridice neafiliate debitorilor/debitorilor-gajisti.

Condiţiile pentru participare la licitaţie: 1) cererea; 2) dovada achitării acontului în mărime de 10% din preţul iniţial şi a taxei de participare persoanele fizice – 200 lei, persoanele juridice – 300 lei; 3) documentul de identitate, extrasul de la C.Î.S., procura specială autentificată notarial. 4) Pentru a asigura accesul la informația ce constituie secret bancar, cumpărătorii potențiali urmează se semneze până la data de 16 iulie 2019 Acordul de confidențialitate și să prezinte documentele confirmative privind suficiența mijloacelor bănești pentru cumpărarea datoriei debitoare respective. Analiza dosarelor debitorilor poate fi efectuată până la 16 iulie 2019.

 Datele bancare: beneficiar: B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare, codul IBANMD68NB000000000035269703, codul fiscal 1002600035719, BIC NBMDMD2X, prestatorul beneficiar: Banca Naţională a Moldovei. Termenul - limită pentru depunerea cererilor de participare este data de 16.07.2019, ora 16.00. Înregistrarea participanţilor se încheie cu 10 min. înainte de începutul licitaţiei. Licitaţia va avea loc la oficiul B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare, pe adresa: mun. Chişinău, str. G. Bănulescu-Bodoni, 45.  Informaţii suplimentare la tel. 067563068, corsun.vitali@socbank.md – Secţie realizarea activelor B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare, www.bancasociala.md.