Extras din MO 12.08.2022

Creditorul B.C. "Banca Socială"SA în proces de lichidare informează debitorul ipotecar, Lozovan Ion, domiciliat pe adresa: mun. Orhei, str. Chişinăului, nr. 4, ap. 3, şi pe debitorul ipotecar Lozovan Olena, domiciliată pe adresa: mun. Orhei, str. Mihail Sadoveanu, nr. 22, ap. 13, despre posibilitatea ridicării avizului/lor de exercitare a dreptului de gaj, în termen de 15 zile din data publicării prezentului anunţ, la sediul creditorului ipotecar: mun. Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, nr. 45, et.4.

Extras din MO 12.08.2022