Правила пользования/Гид

APROBAT
prin decizia Consiliului
BC “BANCA SOCIALA” SA
(procesul-verbal nr.18 din 10.12.2009)

REGULILE de utilizare a cardurilor bancare

1. Dispozitii generale

1.1. Regulile de utilizare a cardurilor bancare (in continuare – Reguli) sint elaborate in conformitate cu Regulamentul nr.62 al Bancii Nationale a Moldovei cu privire la cardurile bancare din 24.02.2005, cu modificarile si completarile ulterioare, si reprezinta o parte integrala a Contractului de deschidere a contului si emitere a cardului bancar, determinind conditiile generale de utilizare a cardului. Detinatorul cardului trebuie sa ia cunostinta de prezentele Reguli si sa le respecte intocmai. Regulile devin operante din momentul primirii cardului de catre Detinator si sint valabile pe intreaga perioada de mentinere a contului de card.

1.2. Regulile sint destinate reglementarii relatiilor juridice si financiare dintre Banca si Detinator, aferente deschiderii contului de card si efectuarii operatiunilor cu cardul de catre Detinator si/sau Detinatorii desemnati.

1.3. Notiunile utilizate in prezentele Reguli vor avea urmatoarea semnificatie:

 • Cont de card – Cont in lei moldovenesti sau in valuta straina, deschis penumele Detinatorului, in care sint reflectate toate operatiunile cu cardurile, efectuate de catre Detinator sau Detinatorii desemnati.
 • Card bancar – Instrument de acces al Detinatorului la soldul disponibil din contul de card.
 • Card de salarizare – card bancar emis conform contractului de deservire a salariului clientului bancii – persoanei juridice.
 • Card de debit – Card, prin intermediul caruia Detinatorul dispune de mijloacele banesti depuse la Banca.
 • Card de credit – Card, prin intermediul caruia Detinatorul dispune de mijloacele banesti oferite de Banca sub forma unei linii de credit.
 • Detinator – Persoana fizica/juridica – titular al contului de card.
 • Card suplimentar – Card, operatiunile cu care sint reflectate in contul de card al Detinatorului.
 • Detinator desemnat – Persoana, care detine un card suplimentar.
 • Operatiune cu card – Orice plata a unor bunuri sau servicii, retragere/depunere de numerar sau transfer de fonduri, realizate prin utilizarea cardului si/sau a datelor de identificare a cardului si/sau a Detinatorului la comercianti, ghiseele sau bancomatele bancilor.
 • PIN – Numar Personal de Identificare – cod personal atribuit de Banca Detinatorului, pentru a fi utilizat in vederea identificarii acestuia la efectuarea anumitor operatiuni cu utilizarea cardului.
 • Blocarea cardului – Actiunea de suspendare /stopare a accesului la contul de card prin utilizarea cardului.
 • Deblocarea cardului – Actiunea de restabilire a accesului la contul de card prin utilizarea cardului.
 • Re-emiterea cardurilor – Emiterea cardului (expirat, furat, pierdut, deteriorat, alte cazuri) pe un nou termen de valabilitate.
 • Comerciant – Persoana fizica sau juridica care, conform obligatiilor reciproce cu banca-acceptanta de carduri, accepta cardurile ca mijloc de plata la comercializarea marfurilor si /sau prestarea serviciilor.
 • Bancomat (ATM) – Terminal electronico-mecanic, care permite Detinatorului de a retrage disponibilul din contul de card sub forma de numerar.
 • POS – terminal electronic de plata, care permite, in urma interactiunii cu cardul, efectuarea procedurilor de autorizare si de eliberare a bonurilor de plata pentru operatiunile cu cardul.
 • Marca de acceptare – Simbolul sistemului de plata, afisat in locurile unde este acceptat spre plata cardul sistemului de plati respectiv. Prezentele Reguli sint aplicabile sistemelor de plati cu carduri MasterCard si VISA.
 • Sold disponibil – Diferenta pozitiva dintre mijloacele banesti pe contul de card al Detinatorului si soldul minim al acestui cont.
 • Sold minim in cont – Soldul contului de card, stabilit in Tarife, care nu poate fi utilizat de catre Detinator prin intermediul cardului.
 • Overdraft neautorizat – Efectuarea operatiunilor, valoarea carora depaseste soldul disponibil din contul de card al Detinatorului.
 • Tarife – Tarifele si Comisioanele aferente operatiunilor de deservire a cardurilor bancare, aprobate de Banca.
 • Autorizare – Procesul de verificare a cardului si de identificare a Detinatorului, prin care comerciantul sau Banca, cere si primeste de la banca care a emis cardul un raspuns, ce reflecta opinia acesteea asupra oportunitatii efectuarii operatiunii.
 • Data procesarii operatiunii – Data reflectarii operatiunii cu cardul in contul de card.

1.4. Referinta in prezentele Reguli la Detinator inseamna referinta si la Detinatorul desemnat, daca din context nu reiese altfel.

1.5. Pe linga legislatia Republicii Moldova si prezentele Reguli, functionarea contului de card si utilizarea cardului se supun cerintelor si regulamentelor sistemului de plati, sub egida caruia a fost emis cardul.

2. Primirea si utilizarea cardului

2.1. Obtinerea dreptului de utilizare a cardului de catre Detinator se face prin:

 • Perfectarea, semnarea si prezentarea de catre Detinator la una din subdiviziunile Bancii /la intreprindere(in cazul cardului de salarizare), a Cererii de deschiderea Contului de card si emitere a cardului (in continuare – Cerere) in conformitate cu cerintele bancii;
 • efectuarea depunerii minime initiale in cont, care va acoperi si contravaloarea taxelor de emitere si de administrare anuala, pentru fiecare card emis.

2.2. Detinatorul va informa Banca despre modificarile intervenite in datele personale, indicate in Cerere, inclusiv ale Detinatorului desemnat, in termen de 10 zile din data modificarii lor.

2.3. Cardul si plicul sigilat, in care se afla PIN-codul, vor fi oferite Detinatorului la subdiviziunea Bancii/intreprinderea, unde a fost depusa Cererea, in termenul comunicat de executorul responsabil. Detinatorul trebuie sa verifice integritatea plicului cu PIN-cod la momentul primirii lui de la executorul responsabil si sa aplice semnatura sa in registrul de eliberare a cardurior, drept confirmare a primirii cardului si plicului cu PIN-cod. In cazul in care plicul cu PIN-cod, in momentul primirii lui, este deteriorat, Detinatorul se va adresa imediat si personal la banca.

2.3.1. Cardul si PIN-codul sunt personale si netransmisibile.

2.3.2. Detinatorul, in situatia in care nu-si aminteste PIN-codul, solicita Bancii alocarea unui alt PIN-cod, fapt care atrage dupa sine emiterea unui card nou si suportarea comisionului aferent emiterii.

2.4. Din momentul primirii cardului si plicului cu PIN-cod, Detinatorul poarta responsabilitate personala pentru toate operatiunile efectuate prin intermediul cardului, datelor de identificare a cardului si/sau a Detinatorului.

2.5. Dupa primirea si semnarea cardului pe verso, Detinatorul este obligat:

 • sa asigure pastrarea cardului in conditii ce ar exclude deteriorarea, pierderea si furtul acestuia;
 • sa memorizeze si sa pastreze in secret PIN-codul;
 • sa utilizeze PIN-codul astfel incit sa nu fie vazut/identificat de catre alte persoane;
 • sa schimbe PIN-codul cel putin o data in 6 luni(gratis la ATM);
 • sa schimbe PIN-codul dupa fiecare calatorie peste hotare(gratis la ATM);
 • de a ridica cardul dupa fiecare tranzactie efectuata la bancomat sau POS-terminal;
 • sa solicite efectuarea operatiunilor la comerciant /ghiseu bancar numai in prezenta sa;
 • sa solicite chitanta aferenta tranzactiei si sa verifice cu atentie informatia evidentiata pe aceasta (data, numarul de card, numele/prenumele, suma tranzactiei);
 • sa evite divulgarea informatiei confidentiale prin telefon si prin alte modalitati de comunicatie;
 • sa verifice imediat soldul contului in cazul esuarii tranzactiei;
 • sa verifice extrasul de cont.

2.6. Detinatorul este obligat sa instiinteze Banca imediat ce constata aparitia unei situatii de urgenta:

 • pierderea sau furtul cardului, numarului personal de identificare si/sau a unor alte coduri care permit identificarea sa.
 • depistarea trecerii in contul de card a oricaror operatiuni nesanctionate de detonator sau lipsa lor;
 • orice eroare sau neregula aparuta in urma gestionarii contului de card de catre banca emitenta;
 • observarea unor elemente ce creaza suspiciuni cu privire la posibilitatea copierii cardului sau cunoasterea PIN-codului de catre persoane neautorizate;
 • toate operatiunile la bancomat se efectueaza cu introducerea obligatorie a PIN-codului, indiferent de tipul cardului.
 • operatiunile la POS-terminal pot fi efectuate atit prin inroducerea PIN-codului, cit si fara introducerea PIN-codului (dar cu confirmarea prin semnatura).

2.7. Detinatorul recunoaste si accepta, ca introducerea corecta a PIN-codului la efectuarea operatiunilor:

 • juridic este echivalenta cu semnatura Detinatorului;
 • este o confirmare suficienta a faptului, ca perfectarea operatiunii in suma respectiva a fost efectuata in stricta conformitate cu vointa acestuia.

2.8. Mijloacele banesti din Contul de card pot fi utilizate de catre Detinator prin intermediul cardului sau prin cerere cu prezentarea documentului de identificare(bulletin, pasaport).

2.9. Cardul poate fi utilizat pentru efectuarea urmatoarelor tipuri de operatiuni:

 • plata valorii bunurilor si/sau serviciilor oferite de comercianti, care au afisate marca de acceptare a cardului Detinatorului;
 • retragerea banilor numerar de la ghiseele bancilor, inclusiv filiale si reprezentante, sau de la bancomate, care au afisate marca de acceptare a cardului Detinatorului;
 • alte operatiuni financiare, in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare si reglementarilor Bancii (depunere de numerar in contul de card, transferuri intre conturi etc.).

2.10. Pentru emiterea unui card suplimentar, Detinatorul va perfecta o Cerere de emitere a cardului suplimentar in care va indica numele Detinatorului desemnat, iar acesta din urma va ridica cardul si plicul cu PIN-cod, aplicind semnatura sa de confirmare a primirii cardului suplimentar. Cererea de emitere a cardului suplimentar se accepta numai impreuna cu procura notarial adeverita, privind utilizarea contului detinatorului de catre terta persoana. Detinatorul isi asuma responsabilitatea personala pentru respectarea prezentelor Reguli de catre Detinatorul desemnat, precum si pentru operatiunile efectuate de catre acesta.

2.11. Cardul este proprietatea Bancii si Banca are dreptul exclusiv de a acorda solicitantului statut de detinator de card si de a retrage acest statut conform conditiilor descrise in prezentele Reguli. La prima cerere a Bancii, Detinatorul restituie Bancii cardurile principale si suplimentare.

2.12. In cazul in care Detinatorul refuza utilizarea cardului, acesta urmeaza sa fie restituit obligatoriu Bancii. In acest caz, taxele de emitere si de administrare a cardurilor nu se recalculeaza si nu se restituie.

2.13. Cardul se utilizeaza pina in ultima zi inclusive a termenului de valabilitate, indicat pe card. Se interzice utilizarea cardului cu termenul expirat.

2.14. La expirarea termenului de valabilitate a cardurilor principale si suplimentare, Detinatorul le restituie Bancii. Reemiterea cardurilor se efectueaza doar in baza cererii Detinatorului.

2.15. La cererea Detinatorului si la restituirea cardurilor principale/suplimentare, Banca va suspenda utilizarea cardurilor restituite si va inchide contul de card. Soldul minim in contul de card este rambursat Detinatorului dupa expirarea termenului de 30 de zile – pentru cardurile MasterCard/VISA si a treia zi lucratoare – pentru cardurile Cirrus/Maestro si VISA Electron, din data restituirii cardului /cardurilor, cu conditia solutionarii operatiuniilor (tranzactiilor) problematice (contestate).

2.16. Cardul nu poate fi utilizat in scopuri ilegale, inclusiv la procurarea marfurilor sau serviciilor, interzise de legislatia in vigoare a Republicii Moldova si/sau legislatia statului, pe teritoriul caruia este utilizat cardul.

2.17. Utilizarea frauduloasa a cardului duce la aplicarea fata de Detinator a masurilor de constringere si de sanctionare, prevazute de legislatia in vigoare.

2.18. Aria de utilizare a cardului poate fi restrictionata numai cu teritoriul Republicii Moldova in cazul cardurilor salariale.

3. Functionarea contului de card

3.1. Alimentarea contului se efectueaza in conformitate cu procedurile interne ale Bancii, prin depuneri de numerar la orice filiala (reprezentanta) a Bancii sau prin virament din alte conturi deschise la Banca sau la alte banci omerciale. Sumele respective devin disponibile nu mai tirziu de a doua zi lucratoare, din data inregistrarii lor in Contul de card.

3.2. Soldul disponibil al mijloacelor banesti in Contul de card poate fi verificat prin urmatoarele modalitati:

 • la ghiseele bancare – cu prezentarea obligatorie a cardului si actului de identitate;
 • la bancomatele bancii – prin intermediul cardului.

3.3. Cardurile emise din conturile in lei moldovenesti si /sau din conturile in valuta straina ale persoanelor fizice rezidente, pot fi utilizate in strainatate in urmatoarele limite*:

 • retragerea de numerar – echivalentul a 10 000 EUR pe luna. Limita este stabilita pentru cont;
 • achitarea la comercianti (magazine, hoteluri, statii de alimentare etc.) in limita soldului disponibil.

In cazul emiterii mai multor carduri in baza unuia din conturile mentionate mai sus, suma totala a operatiunilor respective, effectuate prin intermediul tuturor cardurilor, nu poate depasi limitele indicate mai sus.

* Aceste limitari sint stabilite de Banca Nationala a Moldovei in Regulamentul privind reglementarea valutara pe teritoriul Republicii Moldova din 13.01.94, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul modificarii acestor limitari de catre BNM, Banca va efectua modificarile respective in regulamentele sale, cu instiintarea ulterioara a Detinatorului in ordinea prevazuta de p.7.12. al prezentelor Reguli.

3.4. De asemenea, operatiunile cu cardul se efectueaza in limitele stabilite de Banca. Banca poate modifica limitele respective in mod unilateral cu informarea Detinatorului in ordinea prevazuta de p.7.12. al prezentelor Reguli.

3.5. Detinatorul autorizeaza Banca sa-i debiteze automat, prin documente de plata proprii, contul de card cu sumele, care reprezinta:

 • valoarea operatiunilor de plati la comercianti sau de retrageri de numerar, efectuate prin intermediul cardului, datelor de identificare a cardului si/sau a Detinatorului;
 • plati ale tarifelor, comisioanelor, dobinzilor, penalitatilor si altor plati datorate Bancii conform Tarifelor;
 • rambursarea sumei overdraftului neautorizat;
 • inregistrarea gresita de catre Banca a mijloacelor banesti in contul de card.

Detinatorul este obligat sa asigure existenta in contul de card a mijloacelor banesti suficiente pentru efectuarea operatiunilor. In cazul insuficientei mijloacelor banesti in cont, Detinatorul este obligat sa depuna in cont sumele respective in termen de cel mult 3 zile bancare din momentul aparitiei datoriei.

3.6. Nu se permite overdraft neautorizat. In cazul aparitiei overdraftului neautorizat, aceasta este calificata drept credit bancar acordat Detinatorului, cu obligatia acestuia de a rambursa suma respectiva si de a plati o dobinda in marimea stabilita in politicile Bancii. Banca poate cere in orice moment rambursarea sumei descoperirii de cont neautorizate si plata dobinzii respective. In orice caz, neutilizarea de catre Banca a acestui drept nu inseamna refuzul Bancii de la dreptul in cauza si nu scuteste Detinatorul de obligatia efectuarii rambursarilor si platilor respective.

3.7. In cazul in care valuta operatiunii difera de valuta Contului de card, Banca va debita suma operatiunii din contul Detinatorului, convertita la cursul comercial pentru operatiuni cu carduri, stabilit de Banca la data procesarii operatiunii(se converteste echivalentul sumei operatiunii, convertit la cursul de schimb, stabilit de sistemele de plati MasterCard sau VISA respectiv, la data procesarii operatiunii).

3.8. Banca, nu mai tirziu de a treia zi lucratoare a fiecarei luni, va face disponibil Detinatorului extrasul de cont pentru luna precedenta(prin e-mail sau nemijlocit la banca).

3.9. Orice reclamatie urmeaza sa fie adusa de catre Detinator la cunostinta Bancii prin inaintarea unei solicitari in scris la orice subdiviziune a bancii, in termen de 10 zile din data ridicarii extrasului, dar nu mai tirziu de 15 zile din data perfectarii extrasului sau in termen de 30 de zile din data efectuarii tranzactiei.

3.10. Banca va examina solicitarile Detinatorului si va prezenta raspunsul sau in forma solicitata de Detinator, in termen de 30 de zile de la data primirii solicitarii.

3.11. Banca calculeaza dobinda la soldul zilnic disponibil in cont in conformitate cu Tarifele. Suma dobinzii calculate se trece in contul Detinatorului in ziua de efectuare a procedurii de inchidere a lunii.

3.12. In cazul neutilizarii cardului in cursul unui an si a lipsei mijloacelor banesti in cont, Banca are drepptul sa blocheze cardul si sa inchida contul de card.

4. Achitarea prin card

4.1. Achitarea valorii bunurilor procurate sau serviciilor consumate poate fi efectuata cu prezentarea cardului sau fara prezentarea cardului, utilizand datele de pe card.

4.2. La prezentarea cardului, lucratorul comerciantului poate cere Detinatorului sa prezinte un act de identitate.

4.3. La cererea comerciantului, Detinatorul va introduce PIN-codul la POS-terminal.

4.4. In cazul efectuarii operatiunii fara utilizarea PIN-codului, Detinatorul semneaza bonul de plata, tiparit la POS-terminal, verificind corectitudinea datelor introduse in bon: numarul cardului, suma si valuta operatiunii, data efectuarii acesteia.

4.5. Detinatorul va solicita de la lucratorul comerciantului un exemplar al bonului de plata, alt exemplar ramanind la comerciant.

Atentie!

Detinatorului i se recomanda ca orice document, care confirma efectuarea operatiunii, sa fie indata verificat si pastrat pentru verificarea extrasului de cont, dupa ridicarea lui la Banca.

5. Retragerea de numerar

5.1. Utilizind cardul, Detinatorul poate retrage numerar:

 • La ghiseele Bancii si altor institutii financiare, care au afisate marca de acceptare a cardului in cadrul programului de lucru al acestora, cu prezentarea obligatorie a unui act de identitate. Procesul de retragere a numerarului va decurge in mod analogic cu cel de achitare a valorii bunurilor procurate. Numerarul poate fi retras in marimea soldului disponibil in contul de card si tinind cont de disponibilul de numerar in filiala /reprezentanta institutiei financiare, indiferent de limita stabilita conform p.3.4. Totodata, pentru retragerea oricarei sume de 50 mii lei (ori echivalentul acestuia in orice valuta) sau mai mult, Detinatorul urmeaza sa preavizeze Banca cu cel putin 24 de ore inainte. La eliberarea numerarului in suma, ce depaseste 100 mii lei, se retine comision conform tarifelor bancii.
 • La bancomate.

5.2. In cazul in care la retragerea numerarului din bancomatele Bancii, bancnotele nu au fost ridicate din bancomat in timp de 30 de secunde bancnotele respective vor fi retrase in bancomat (masuri similare de securitate pot fi prevazute si la bancomatele altor banci). Decizia privind restituirea sumei retrase va fi luata doar la cererea in scris a Detinatorului si in urma analizei cazului, dupa incasarea bancomatului.

5.3. Modalitatea de retragere a numerarului din bancomate poate varia de la caz la caz (bancomatul va elibera numerarul si apoi cardul sau cardul si apoi – numerarul, etc). Detinatorul este responsabil sa parcurga cu atentie meniul de pe ecranul bancomatului si sa urmeze toate comenzile afisate.

Atentie!

Daca PIN-codul a fost introdus incorect de 3 ori, cardul va fi blocat.

In acest caz cardul va fi deblocat in modul stabilit de p.6.3-6.4 ale prezentelor Reguli. Restituirea cardurilor capturate de bancomatele bancii se efectueaza dupa procesul de incasare a bancomatului.

6. Pierderea sau furtul cardului

6.1. In cazul in care cardul este pierdut, furat, uitat/capturat in bancomat sau Detinatorul dispune de informatii sau presupune ca PINcodul sau datele de identificare ale cardului si/sau ale Detinatorului a ajuns la cunostinta unor persoane neautorizate, atunci Detinatorul este obligat sa instiinteze personal Banca in orice moment, la tel. (+373 22) 224022 (24 de ore din 24); (+373 22) 224550 (orele de lucru), comunicand datele suficiente pentru identificarea Detinatorului si cardului.

6.2. Dupa identificarea Detinatorului, Banca va recurge imediat la blocarea cardului si va confirma Detinatorului faptul blocarii cardului.

6.3. In cazul recuperarii de catre Detinator a cardului pierdut /furat sau blocat, el va instiinta Banca la tel. (+373 22) 224550.

6.4. Banca va analiza posibilitatea deblocarii cardului, la solicitarea Detinatorului, care va comunica datele suficiente pentru identificarea lui. In caz daca astfel de date nu pot fi comunicate – cardul poate fi deblocat in urma vizitei personale la orice filiala a bancii cu prezentarea actului de identitate.

6.5. Detinatorul este raspunzator financiar pentru toate operatiunile efectuate prin card si la Contul de card, pina la momentul instiintarii Bancii despre evenimentele expuse in p.6.1. Momentul instiintarii se considera data si ora blocarii cardului, inregistrata de sistemul de gestionare a operatiunilor cu carduri a Bancii in mod automat.

7. Dispozitii finale

7.1. Banca asigura confidentialitatea informatiei privind Detinatorul.

7.2. Banca va recurge la suspendarea si retragerea cardului, in cazul nerespectarii Regulilor de catre Detinator.

7.3. Detinatorul va restitui/compensa Bancii, in termen de 3 zile din momentul aparitiei, orice cheltuieli si/sau pierderi/pagube, cauzate Bancii prin incalcarea Regulilor de catre Detinator.

7.4. In unele cazuri (la ordinul Bancii), cardul poate fi retras de catre lucratorul comerciantului sau a institutiei financiare. In acest caz, Detinatorul trebuie sa solicite un document care confirma retragerea cardului.

7.5. Banca isi rezerva dreptul de a refuza Detinatorului in emiterea sau reemiterea cardului sau cardurilor suplimentare, fara explicareacauzei. In acest caz, Detinatorul nu este eliberat de raspunderea financiara pentru operatiunile cu cardul deja efectuate.

7.6. Banca nu poarta raspundere, daca restrictiile valutare ale Republicii Moldova, ale unui stat strain sau orice alte limite stabilite conform prezentelor Reguli, inclusiv de retragere a numerarului, pot intr-o careva masura afecta interesele Detinatorului.

7.7. Banca nu poarta responsabilitate pentru cazurile de furt a datelor/rechizitelor cardului si utilizarea frauduloasa a acestora.

7.8. Banca nu poarta raspundere pentru actiunile organelor de stat si/sau sistemului de plati, sub egida caruia este emis cardul, intervenite in legatura cu functionarea Contului de card si/sau utilizarea cardului.

7.9. Banca nu poarta raspundere pentru incomoditatile sau prejudiciile Detinatorului, care pot aparea in legatura cu nefunctionarea bancomatelor sau POS -terminalelor Bancii si/sau altor institutii financiare, conditionata de defectiunile tehnice sau lucrarile profilactice executate.

7.10. Toate divergentele ce reies din functionarea Contului de card si/sau utilizarea cardului se solutioneaza de catre Banca si Detinator in mod amiabil. In cazul in care nu se ajunge la un numitor comun, litigiile sint posibile examinarii in instantele judiciare conform legislatiei Republicii Moldova, actele normative ale Bancii si ale sistemului de plati, sub egida caruia a fost emis cardul.

7.11. Despre orice situatii nereflectate in prezentele Reguli ori situatii, in care Detinatorul infrunta dificultati la utilizarea cardului, Detinatorul va apela la tel. (+373 22) 224550.

7.12. Banca isi rezerva dreptul de a modifica Regulile si/sau Tarifele in mod unilateral, in orice moment. Cu exceptia cazurilor expres prevazute de prezentele Reguli, informatia despre efectuarea modificarilor la Reguli si/sau Tarife va fi adusa la cunostinta Detinatorului cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de intrarea in vigoare a acestora, prin urmatoarele modalitati:

 • anunturi in subdiviziunile bancii;
 • anunturi pe pagina web a bancii;
 • anunturi la intreprinderi(proiecte de salarizare);
 • anunturi la bancomatele bancii.

7.13. Titularul contului de card are dreptul sa accepte sau sa nu accepte noile conditii propuse de catre banca in modificarea Regulilor de utilizare a cardurilor si a tarifelor. Titularul contului de card este obligat sa anunte banca emitenta asupra optiunii sale pina la intrarea in vigoare a modificarilor.

Neanuntarea optiunii in termenul specificat se considera acceptata.