Dezvăluirea informaţiei / Comercializarea activelor

Informaţia dezvăluită reflectă situaţia reală a băncii şi permite publicului să evalueze prompt situaţia economico-financiară a băncii, rezultatele obţinute, riscurile aferente şi activitatea operaţională.

Materialele plasate pe pagina web a băncii și pe panourile din oficiile bancare reprezintă informaţia procesată de bancă.

 Notă:  BC “BANCA SOCIALA” S.A.  publică trimestrial rapoartele "Bilanţul Contabil-FIN1", "Contul de profit sau pierdere-FIN2" şi "Indicatorii aferenţi situaţiei economico-financiare a Băncii-Anexa nr.1" în ziarul "Logos Press", iar  rapoartele anuale în ziarul "Capital Market".